Strona główna

Aktualności

kwi10

Place zabaw w Gminie Rąbino

W dniu 04.04.2014 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego” w Świdwinie, Wójt Gminy Rąbino Krzysztof Majewski i Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski podpisali trzy umowy w ramach tzw. „małych projektów", tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Czytaj dalej

kwi03

Informacja

W dniu 12 kwietnia 2014 r. na terenie Gminy Rąbino odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. W związku z powyższym w terminie od 11 kwietnia od godz. 15.00 do 12 kwietnia do godz. 7.00 mieszkańcy Gminy mogą składować odpady wielkogabarytowe w miejscach wyznaczonych przez Urząd Gminy celem odebrania ich przez firmę.Czytaj dalej

kwi01

Realizacja Projektu pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" na terenie Gminy Rąbino.

Gmina Rąbino przystąpiła do Projektu pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty", w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa. Czytaj dalej

kwi01

Targi Pracy

Największe Targi Pracy na Pomorzu Zachodnim - 60 wystawców, kilka tysięcy odwiedzających – kilkaset ofert pracy!Czytaj dalej

kwi01

Ankieta

Ankieta dla przedsiębiorców dot. RPO WZ na lata 2014-2020Czytaj dalej

Wyświetlanie 1 do 5 z 385 aktualności
Pierwsza Poprzednia 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 Następna Ostatnia